BÜYÜT HAYALLERİNİ KISA FİLM YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

I – AMAÇ:

İstanbul Vakfı, yaratıcı, hayal gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilincine sahip sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmak ve başarılı kadın hikayelerine dikkat çekmek amacıyla, Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nı düzenlemektedir. Başvuruların senaryo aşamasında gerçekleştirileceği Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nın ilki 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının katılımına açıktır.

II – KAPSAM:

2.1. “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması, İstanbul Vakfı tarafından TÜRSAK Vakfı’nın danışmanlığı ile gerçekleştirilmektedir.

2.2. “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılımına açıktır.

2.3. Yarışmanın teması “Başarılı Kadın Hikayeleri” olarak belirlenmiştir. Yarışmacılar sadece bu temaya uygun senaryoları ile başvuru yapabileceklerdir.

2.4. Senaryolar önce teknik elemeye tabi tutulacak, eksik belge sunan, senaryo formatına uymayan senaryolar içeren başvurular elenecektir.

2.5. Teknik elemeyi geçen başvurular ön seçici kurul tarafından değerlendirilecek, ön elemeyi geçen 10 senaryo maddi destek almaya hak kazanacaktır. Bu senaryolar, İstanbul Vakfı tarafından belirlenecek tarih aralığında başvuruda bulunan kişinin yönetmenliğinde filme çekilecektir.

2.6. Çekilmiş olan 10 film jüri tarafından değerlendirilip ilk 3 belirlenecektir.

2.7. Yarışmaya katılanlar yönetmelikte yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2.8. Yarışmaya katılan filmler başka bir yerden mali destek alamazlar. Ancak filmlerin çekim için ayni destek almaları yönünde bir engel bulunmamaktadır.

III – BAŞVURU KOŞULLARI:

3.1. Başvurular, yarışmanın resmi internet sitesi olan buyuthayallerinikisafilm.com sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

3.2. Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve aşağıda listelenen bilgi ve dosyaları içermeli, bu bilgi ve dosyalar aşağıda belirtilen sınırlamalara uygun olmalıdır.

a) Şu bilgiler, internet sitesindeki başvuru formuna eksiksiz girilmelidir:

 • Katılımcının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, kendisine ait bir banka hesabına ait banka ismi ve IBAN numarası.

b) Filmin sinopsisi:

PDF formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

c) Filmin senaryosu:

Azami 20 sayfa uzunluğunda olacak ve aşağıdaki koşullara uygun olacaktır.

Senaryolar ya Microsoft Word’de ya da Celtx benzeri bir senaryo yazma programında yazılmalıdır. Senaryolar, sisteme PDF formatında yüklenmelidir.

Microsoft Word programında yazılan senaryolarda sayfa biçemi aşağıda belirtilenlere uygun olarak düzenlenmelidir.

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

d) Yönetmen Yaklaşımı:

Yönetmenin çekeceği filmle ilgili teknik planlarını ve vizyonunu anlatan, asgari 1 sayfa, azami 2 sayfa uzunluğunda yazı.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

e) Yönetmen biyografisi

PDF formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

f) Yönetmenin fotoğrafı

Fotoğraf .jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1000 piksel (Genişlik) x 1500 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

g) İkametgâh Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için e-devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesi.

3.3. Başvuru formunu eksik dolduran, şartnamedeki koşullara uygun olmayan dosyalar yükleyen adaylar, doğrudan yarışma dışı bırakılacaktır.

3.4. Başvuruda bulunacak senaryolarda tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon vb. türde olabilir. Bir kişi birden fazla senaryo ile katılabilir

3.5. Filmin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

3.6. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2022’dir. 15 Haziran 2022 günü, saat 18:00’den sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.7. Jüri tarafından seçilen 10 senaryonun sahipleri, yapım desteklerini alabilmek için aşağıda listelenen belgeleri sözleşmede belirtilecek adrese göndermek zorundadır. Yapım destek bedelleri, İstanbul Vakfı ile devir sözleşmesinin imzalanması ve belgelerin adrese ulaşmasını müteakiben 5 iş günü içerisinde senaryo sahibinin başvuru formuna girdiği IBAN’a yatırılacaktır.

a) Vergi Dairesinden alacakları Vergi Mükellefiyeti Yazısı

b) Kendilerine e-posta vasıtasıyla gönderilecek olan Sözleşmenin ıslak imzalı kopyası

3.8. Proje, bir ekip tarafından hazırlanmış olsa da yönetmenliği üstlenen bir kişinin adıyla sunulmalıdır. İki veya daha fazla kişi adının ‘proje sahibi / yönetmen’ olarak belirtildiği projeler yarışma dışı bırakılır.

3.9. “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması kapsamında destek almaya hak kazanan senaryoların yapım ve yapım sonrası süreçlerinin en geç 9 Eylül 2022 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

3.10. Çekilen filmlerin hak sahiplerinden alınan devir belgeleri ile beraber en az 1080p çözünürlükte, 30.000 kbps görüntü, 320 kbps ses bit oranına sahip, MPEG4.H264 formatındaki Dijital Video Dosyasının indirilebilir bir kopyasının ve aşağıda listelenen dosyaların bulunduğu indirme bağlantısının (WeTransfer, Vimeo, Dropbox, Google Drive, vb.) en geç 16 Eylül 2022 tarihine kadar sözleşmede belirtilecek e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

a) Filmden kareler:

En az 3 adet olmalıdır.

.jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 1920 piksel (Genişlik) x 1080 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

b) Afiş:

.jpg veya .png formatında olmalıdır.

Asgari boyutu: 5000 piksel (Genişlik) x 7000 piksel (Yükseklik), 300 dpi olmalıdır.

c) Filmin Künyesi:

Microsoft Word formatında, azami 1 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

Sayfanın biçemi aşağıda belirtilene uygun olarak düzenlenmelidir:

 • Kenar boşluğu: 2,5 cm.
 • Satır aralığı: 1,5 satır
 • Font: Times New Roman
 • Punto: 12

3.11. Yarışmada destek alan tüm filmlerin birer kopyası İstanbul Vakfı arşivinde saklanacaktır. İstanbul Vakfı, yapımı gerçekleştirilen filmin mali ve manevi haklarının sahibi olacaktır. Bu çerçevede desteklenen filmler ile İstanbul Vakfı arasında fikri hakların devrine ilişkin bir sözleşme akdedilecektir. Yarışmacı film ile ilgili İstanbul Vakfı’nın iznini almak kaydıyla festivallere başvurabilir ve özel gösterimlere yer verebilir.

3.12. “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması’ndan destek alarak filmlerini hayata geçiren yarışmacılar, filmlerini ulusal veya uluslararası yarışmalara göndermekle ilgili İstanbul Vakfı’ndan yazılı izin almakla yükümlüdürler.

3.13. Destek alan yarışmacılar, filmlerinin jeneriğinde, “Bu film İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” Kısa Film Yarışması kapsamında desteklenmiştir.” ibaresine, İstanbul Vakfı’nın ve TÜRSAK Vakfı’nın logolarına yer vereceklerdir.

3.14. Herhangi bir yarışmada ödül almış veya herhangi bir kurum, kuruluş veya fondan mali destek almış ya da destek almaya hak kazanmış projeler, bu yarışmaya katılamazlar.

IV- TELİF HAKLARI

Projelerde telif hakkı doğuracak “öykü”, “biyografi”, “müzik” ve “görüntü” vb. eserlerin kullanılması durumunda, projenin yapım aşamasında söz konusu telifler alınmış olmalıdır.

V- PROJELERİN İADESİ

Filmlerini Son Teslim Tarihi olan 16 Eylül 2022 saat 18:00’e kadar teslim etmeyen yarışmacılardan destek bedeli olarak ödenen 10.000 TL geri alınacaktır.

VI- YARIŞMA TAKVİMİ

6.1. Senaryoların son teslim tarihi: 15 Haziran 2022

6.2. Destek alacak senaryoların açıklanması: 30 Haziran 2022

6.3. Filmlerin son teslim tarihi: 16 Eylül 2022

6.4. Ödül Töreni: 11 Ekim 2022

6.5. İstanbul Vakfı yarışma takvimi bölümünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

VII – DESTEK VE ÖDÜLLER

7.1. Filmlerini Son Teslim Tarihi olan 16 Eylül 2022 saat 18:00’e kadar teslim etmeyen yarışmacılardan destek bedeli olarak ödenen 10.000 TL geri alınacaktır.

7.2. Verilecek diğer ödül ve destekler, kazanan senaryo projelerinin açıklanacağı tarihten önce etkinliğin resmi internet sayfası olan buyuthayallerinikisafilm.com adresinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

VIII – DEĞİŞİKLİK VE İPTAL

8.1. Verilecek diğer ödül ve destekler, kazanan senaryo projelerinin açıklanacağı tarihten önce etkinliğin resmi internet sayfası olan buyuthayallerinikisafilm.com adresinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

8.2. İstanbul Vakfı, yapım destekleri teslim edildikten sonraki süreçte, ödül töreni, teslim tarihi ve ödüllerin muhteviyatı gibi konularda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVUR